Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Air-centrum.cz

Vyberte si typ vozidla
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Air-centrum.cz

Provozovatel internetového obchodu:

Autoservis R-centrum s.r.o

930 39, Zlaté Klasy, Malomágerská cesta 822/5
Slovenská Republika
IČO: 36277291
DIČ: 2022099662

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl s.r.o, Vložka číslo: 17778 / T

Odpovědná osoba a kontakt

Mgr. Adrián Ruman
mail: info@air-centrum.cz
tel: +420 727 889 477

Pracovní doba:

Pon - Čt: 8: 00-16: 30
Pá: 8: 00-14: 30

1) O registraci

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na stránce www.aircentrum.sk a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem samotným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před jejím expedicí. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požaduje náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou - e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, který nebyl skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem nebo ne. Pokud zboží není na skladě, nebo skladu dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

3) Doprava a platby

O možnostech dopravy a platby čtěte v samostatném článku zde.

 

4) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad (nebo ho dostanete cez email). Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Autoservis R-centrum s.r.o. poskytuje 24 měsíců záruku v případě, že kupující hradí veškeré náklady spojené s přepravou, montáží a demontáží. V opačnom případě platí ZÁKONOM STANOVENÁ záruka 3 mesiace pro repasované produkty. Trojmesačná záruka platí i v případě nevrácení vratného dílu (pokud je požadováno v popisu výrobku). Vrátením starého dílu se prodlužuje záruka na 24 měsíců od nákupu, i když se vrátí po třech a více měsících. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody. Kupující může požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním chybějícího zboží nebo požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné.

5) Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím k okolnostem prodloužená lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. V mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Jak postupovat při vrácení zboží:

Připravte zásilku podle popisu níže.
Zboží, které budete zasílat zpět na adresu zašlete podle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.
Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicí papír či karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka snížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás dostali, je poškozený nebo nefunkční, postupujte podle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě 6. Obchodních podmínek. Kupující se musí předem dohodnout s prodávajícím o způsobu doručení reklamované součástky, zejména pokud je potřebný převoz auta odtahovou službou nebo hrozí jiné náklady spojené s reklamací! Na stránce objednáte online ZDARMA kurýra (klikněte zde pro objednávkový formulář). Kurýr vyzvedne balík v den který si určíte Vy a reklamovaný díl doručí k nám. 

Naše společnost garantuje vrácení 100% kupní částky v případě nespokojenosti - pro podmínky klik sem!

10) Záloha za starou součástku

Repasované produkty naší společnosti se prodávají výměnným způsobem - my Vám prodáme opravený díl a Vy nám vrátíte svůj starý / vadný díl do 30 dní. Záloha za vrácení staré součástky je připočtena k ceně produktu, přičemž Vám ji vrátíme po obdržení Vaší staré součástky. K faktuře bude přibalené tiskopis, ve kterém vyplníte Vaše číslo účtu kam Vám vrátíme peníze (tiskopis je třeba přibalit k starému dílu a poslat zpět). Staré součástky neposílejte jako dobírku! Pro více info nás kontaktujte!

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš tým Aircentrum

Obchodní podmínky jsou platné od 20.2.2018 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze